FREE Shipping (UK up to 100 tabs/ 28 sachets) Cut off time (Mon-Fri except bank holiday) 12 noon, UK time

Your parcel despatch 12 Noon  (Mon-Fri) from London, UK

 Please write a Google review, thank you !

WhatsApp notification for Monthly discount Code

 
Vidalista 20 mg Tadalafil tabletter

Vidalista 20 mg Tadalafil tabletter

Qty Discount % Price/Unit
10 - 10 Units 0.00% £1.80
11 - 20 Units 10.00% £1.62
21 - 40 Units 15.00% £1.53
41 - 100 Units 20.00% £1.44
101 - 500 Units 25.00% £1.35
501 - 1000 Units 30.00% £1.26
1001 - 2000 Units 40.00% £1.08
Out of Stock
To Rate and Review click Review below

1.80 £

Expiry: 2023-10-30

.

Vidalista 20 mg Tadalafil tabletter - Kamagra nu

Vidalista 20mg (Tadalafil 20mg) tablett hjälper till att majoriteten av män med erektil dysfunktion får och håller erektion när de blir sexuellt upphetsade. I kombination med sexuell stimulans arbetar dessa Tadalafil-tabletter genom att hjälpa blodflödet in i penis för att uppnå och upprätthålla erektion.

Hur fungerar Vidalista 20mg?

Vidalista 20mg är ett kraftfullt PDE5-hämmande läkemedel som har förmåga att hämma verksamheten hos PDE5-enzymer och förhindra att de avbryter den regelbundna kedjan av reaktioner orsakade av cyklisk GMP för att möjliggöra en hälsosam erektion. Dessa kraftfulla enzymer finns i blodkärlen som ger tillräcklig blodtillförsel i corpus cavernosumhålan. Genom att ta läkemedlet Vidalista, släpper de släta musklerna så att tillräckligt med blodflöde kan passera mot penisområdet och därmed upprätthålla normala erektioner under sexuell spänning.

Hur används den?

Den vanliga dosen som rekommenderas vid Vidalista är 20 mg. Denna dos kan dock minskas upp till 5 mg eller öka till 40 mg eller 60 mg beroende på kroppens tolerans och läkemedelsreaktioner. Läkare kan ordinera dig lämplig dosering baserat på vissa faktorer som ditt senaste hälsotillstånd, medicinska historia och ålder. Och eftersom dosen för Vidalista är speciellt rekommenderad för din behandling, är du starkt avskräckt att ändra din dosering utan en doktorens meddelande. Om du tror att du är osäker på din Vidalista-dosering, rekommenderas du att söka läkarhjälp först från din läkare.

Vidalista tablett kan vara i upp till 36 timmar, men det kan fortfarande bero på dosen du tar samt hur din kropp skulle reagera på behandlingen. Eftersom läkemedlet har längre halveringstid bör du aldrig ta medicinen mer än en gång varje dag. Vänta några timmar efter att läkemedlet slits ut från ditt system innan du tar en annan dos. Efter att ha tagit Vidalista, vänta minst 15 minuter innan läkemedlet träder i kraft.

Du ska ta Vidalista 20 mg ca en timme innan du planerar att få sex. Svälj hela tabletten med ett glas vatten.

Om du har intrycket att effekten av Vidalista 20mg är för stark eller för svag, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vidalista 20mg hjälper dig bara att få erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid som Vidalista 20 mg tar till jobbet varierar från person till person, men det tar vanligtvis mellan en halvtimme och en timme. Det kan hända att Vidalista 20mg tar längre tid att arbeta om du tar det med en tung måltid.

Vad är möjliga biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Vidalista 20 mg orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användningen av detta läkemedel är vanligtvis milda till måttliga och korta varaktighet. Alla läkemedel, inklusive Vidalista 20 mg, kan orsaka allergiska reaktioner. Om du upplever något av följande symtom efter att du tagit Tadalafil, bör du kontakta din läkare omedelbart: plötslig vassiness, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlocken, ansiktet, läpparna eller halsen.

Hur ska den lagras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara i originalförpackningen, för att skydda mot fukt.

Relaterade produkter:   Apcalis oral gelé, Apcalis SX 20mg ,   Tadagra ,   Tadacip 20, Tadacip Cipla