FREE Shipping (UK up to 100 tabs/ 28 sachets) 

Cut off time (Mon-Fri except bank holiday) 02:00 PM UK time  

Your parcel despatch same day      

Public holidays 2019: Friday 19 April , Monday 22 April, Monday 6 May, Monday 27 May, Monday 26 August, Wednesday 25 December, Thursday 26 December

WhatsApp 
 
 
 Tadalis SX 20 mg Tadalafil tabletter

Tadalis SX 20 mg Tadalafil tabletter

Qty Discount % Price/Unit
4 - 4 Units 0.00% £2.00
5 - 8 Units 10.00% £1.80
9 - 20 Units 20.00% £1.60
21 - 30 Units 30.00% £1.40
31 - 40 Units 40.00% £1.20
41 - 500 Units 50.00% £1.00
501 - 1000 Units 60.00% £0.80
1001 - 2000 Units 70.00% £0.60
In Stock
To Rate and Review click Review below

2.00 £

Expiry: 2021-09-30

Tadalis är det mest kraftfulla läkemedlet genom att garantera effekten i upp till 36 timmar när man talar om effekten. När det inte finns några specifika planerade sexuella aktiviteter och sexuella sammankomster kan hända någon gång under 2-3 dagar eller helgtid tillsammans, ger Tadalis dig freeness och tröst eftersom du inte behöver planera och oroa dig för sexuell handlingstidning.

Biverkningar

Som redan nämnts kan det i vissa fall observeras mycket sällsynt och ett smalt område av lätta bieffekter. De mest kända biverkningarna är: muskelsmärta, snabb puls, huvudvärk, blodtrycksfall, ryggont, rodnad, yrsel, nässäppa, illamående, suddig syn.
Biverkningar ska försvinna inom 2-3 timmar. Om biverkningar varar längre tid, kontakta din läkare för korrekt kontroll.

Hur man tar

Ta ett piller oralt med mycket wanter eller juice. Druesaft (inte frukt) är lämplig med Tadalis. Undvik också alkoholhaltiga drycker och fet mat.

Samverkar med andra mediciner

Ta inte Tadalafil, om du använder kväveoxid eller nitratbaserade läkemedel. Tadalafil är också oförenligt med många antivirala medel och antibiotika som erytromycin och rifampicin, antifungals som itrakonazol eller ketakonazol.

Samtidig administrering av Tadalis SX med andra ED-läkemedel som inte föreslagits utan att rådfråga din läkare.